مقام معظم رهبری: اقتصاد مقاومتی ریاضت نیست بلکه اگر این سیاست اعمال شود موجب آسایش و رفاه خواهد شد.

قرارگاه مرکزی دانش بنیان شیخ بهایی (ره)

قرارگاه شیخ بهایی نهادی با الگوی قرارگاهی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از سال 1392 تشکیل و از ابتدای شکل گیری ارتباط صنعت، بازار، دانشگاه و دولت را با تاکید بر سه حوزه اصلی توسعه فناوری، توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی با عنایت به اسناد بالا دستی نظام در حوزه¬های اقتصاد مقاومتی،علم و فناوری و سلامت را به عنوان ماموریت های اصلی خود تعیین نموده و در این راستا در گستره ملی اقدام به برنامه ریزی و فعالیت نموده است. این مجموعه وزین ملی با بهره گیری از ظرفیت های ملی و مردمی، بسیج اجتماعی و قابلیت ها و توانمندی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظر دارد گفتمان توسعه اقتصادی و فناوری و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان به گفتمان غالب در کشور تبدیل شود. اصلی ترین راهبرد این قرار گاه به منظور تحقق اهداف فوق در چهار گام اصلی شامل نیاز سنجی در فرآیند توسعه صنعتی و فناوری و تعیین مهمترین نیازمندی های نرم افزاری و سخت افزاری، شناسایی ظرفیت ها و حوزه های اولویت دار در کشور در فرآیند توسعه صنعتی و فناورانه و امکان سنجی تحقق آن، طراحی و ایجاد اتاق فکر عملیاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان به منظور تصمیم سازی در حوزه توسعه محصول و فناوری و در نهایت پیاده سازی و اجرای برنامه ها و الگو های عملیاتی، ارائه طرح های اشتغال زایی و تامین منابع مورد نیاز جهت اجرای برنامه ها خلاصه می شود. در تشریح چهار گام فوق باید گفت: به طور کلی در فرآیند نیازسنجی قرارگاه شیخ بهائی به عنوان یک دیده بان با بررسی و ارزیابی عملکرد صنایع مختلف و حتی بسیاری از بخش های حاکمیتی که در حوزه توسعه فناوری نقش و کارکرد ویژه ای دارند مهمترین نیازمندی های کشور اعم از نیازمندی های سیاستی و قانونی تا نیازمندی های فناورانه و نیازمندی های سخت افزاری را در فرآیند اجرای اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان احصاء نموده و اولویت بندی می نماید. در ادامه به واسطه ارتباط گسترده با شرکت های دانش بنیان در سطح ملی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ظرفیت ها و توانمندی های موجود در این حوزه را شناسایی و سازماندهی می نماید. در گام سوم به منظور تصمیم سازی در این حوزه به همراه کنشگران حاکمیتی در حوزه های شناسایی شده در مجموعه های بالادستی کشور همچون ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به ایجاد اتاق فکر عملیاتی نموده ظرفیت های لازم را در اسناد بالادستی و سیاست های کلان کشور ایجاد می نماید. و در گام نهایی از طریق بسیج منابع و ظرفیت های ملی در حوزه های شناسایی شده دارای اولویت توسعه کلان اقتصادی و صنعتی را دنبال می کند. در نگاه عملیاتی قرارگاه شیخ بهائی، قرارگاهی هماهنگ کننده در سطح ملی است که با بهره گیری از ظرفیت های ذاتی خود سعی می نماید موانع و آسیب هایی را که مانع از ایجاد چرخه تولید به مصرف در حوزه های مختلف اقتصاد می شود را شناسایی و به منظور رفع آن تلاش نماید. لازم به توجه است که به منظور تحقق این مهم قرارگاه شیخ بهائی در فرآیند تامین نیرو های انسانی مورد نظر خود از ظرفیت های نخبگانی کشور در حوزه های مدیریتی و دانشی بهره برده است.