مقام معظم رهبری: اقتصاد مقاومتی ریاضت نیست بلکه اگر این سیاست اعمال شود موجب آسایش و رفاه خواهد شد.

این بخش سایت در حال به روز رسانی می باشد. لطفا بعدا مراجعه نمایید.