مقام معظم رهبری: اقتصاد مقاومتی ریاضت نیست بلکه اگر این سیاست اعمال شود موجب آسایش و رفاه خواهد شد.

ایده خود را ثبت نمایید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

لطفا صبر کنید