مقام معظم رهبری: اقتصاد مقاومتی ریاضت نیست بلکه اگر این سیاست اعمال شود موجب آسایش و رفاه خواهد شد.

رزومه خود را برای ما ارسال نمایید

اختیاری

اختیاری

اختیاری

اختیاری

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

لطفا صبر کنید